Publicat la 11-05-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Tinând cont de referatul nr. 2036/ 11.05.2015 întocmit de dl consilier Viruzab Sebastian prin care propune semnara atribuirea unui nume tribunei I a stadionului de fotbal „Hristo Stoichkov Arena"

Având în vedere prevederile art.2 şi 3 din O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumire, aprobată prin Legea 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct. l s1 art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă atribuirea denumirii „Peru Kerciov - Barone", tribunei I a stadionului de fotbal „Hristo Stoichkov Arena", aflat în proprietatea publică a Comunei Dudeştii Vechi, judeţul Timiş

Art.2 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timiş Consiliului Judetean Timiş, Asociaţiei Sportive Pobeda Dudeştii Vechi, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 32 din 11.05.2015.pdf
596 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL