Publicat la 11-05-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Tinând cont de cererea doamnei RADU Valerica, înregistrată cu nr. 1389/ 15.04.2015

Având în vedere prevederile Legii nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică , prevederile art.123 din Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale.

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct. l s1 art.45 alin ( 1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă prealuarea de către Comuna Dudeştii Vechi, a imobilului aflat în localitatea Cheglevici, nr. 156, jud, Timiş.

Art.2 (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a imobilului descris la art.1

Art.2 (2) În caietul de sarcini, care va fi aprobat într-o sedinţă ulterioară, se va menţiona drept condiţie de atribuire a imobilului, achitarea investiţiilor făcute şi justificate de către fostul proprietar.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timiş Consiliului Judetean Timiş, D-nei Radu Valerica, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 33 din 11.05.2015.pdf
638 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL