Publicat la 19-06-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis,

Tinând cont de referatul primarului cu nr. 2971/19.06.2015 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a clădirii înscrise in CF 129 Cheglevici.

A vând în vedere prevederile Legii nr. 213 / 1998 privind bunurile proprietate publică , prevederile art.123 din Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale.

In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.l s1 art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie, în vederea concesionaru a imobilului înscris in CF 129 Cheglevici, nr. top 7 situat în localitatea Cheglevici, nr. 228.

Art.2 Acest imobil face parte din domeniul public al comunei Dudeştii Vechi.

Art.3 Condiţiile referitoare la licitaţie urmează să fie stabilite şi aprobate într-o sedinţă viitoare a Consiliului Local.

Art.3 Prezenta se comunică: Institutiei Prefectului Timiş, Consiliului Judetean Timiş, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 37 din 19.06.2015.pdf
594 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL