Publicat la 07-07-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

In conformitate cu prevederile Legii nr.307 /2006 si a Ordinului nr.132/2007 a Ministrului Administratiei si Internelor

Avand in vedere referatul inspectorului de protectie civiia nr. 3289/06.07.2015 prin care propune spre analiza si aprobare actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la nivelul comunei,

In conformitate cu art.36 alin 1 respectiv alin 6 lit. (a) pct. 8 si art.45 alin ( 1) din Legea nr. 215 a Administratiei publice locale, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aproba Planul de Analiza si Acoperire a Riscurilor Teritoriale din Comuna Dudestii Vechi, conform anexei la prezenta Hotarare.

Art.2.Prezenta se comunica: Institutiei Prefectului - Judetul Timis, Consiliului Judetean Timis, Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 38 din 07.07.2015.pdf
1034 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL