Publicat la 07-07-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Avand in vedere referatul inregistrat cu nr. 3273/06.07.2015 cu propunerea d-lui primar privind initierea procedurii de infratire a comunei Dudestii Vechi cu localitatea Fischamend, Austria.

In conformitate cu art.36 alin 7, lit. (c), si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale, cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1. Se aproba initierea procedurii de infratire intre comuna Dudestii Vechi si localitatea Fischamend, Austria.

Art.2. Se imputemiceste primarul comunei Dudestii Vechi sa reprezinte comuna noastra in relatiile cu autoritatile localitatii Fischamend, Austria si sa demareze procedura de infratire.

Art.3. Prezenta se comunica ; Institutia Prefectului Timis, Consiliului Judetean Timis, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 40 din 07.07.2015.pdf
643 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL