Publicat la 03-08-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Avand in vedere referatul primarului nr. 3832/03.08.2015, avizul favorabil cu nr. 3842/03.08.2015 al Comisie economice, buget-finanţe, agricultură şi amenajarea teritoriului şi avizul favorabil cu nr. 3843 / 03.08.2015 al Comisiei Juridică, Disciplină şi Adminstraţie Publică Locală

Ţinând cont de activitatea pe care domnul Vasilcin Ioan, în calitatea de preot a desfăşurată în cadrul localităţii noastre

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct. l s1 art.45 alin ( 1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se conferă titlul de „cetăţean de onoare al comunei Dudeştii Vechi" domnului preot paroh VASILCIN Ioan.

Art.2 Titlul de cetăţean de onoare este exclusiv onorific iar acordarea acestuia se bazează pe meritele personale ale dl. preot VASILCIN Ioan şi pe activitatea desfăşurată de către acesta, în cadrul şi în interesul comunităţii noastre.

Art.3 Prezenta se comunică : Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, Consiliului Judeţean Timiş, Domnului Vasilcin Ioan, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 43 din 03.08.2015.pdf
783 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL