Publicat la 21-08-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Avand in vedere referatul primarului cu nr. 4408/20.08.2015

Tinând cont de adresa inregistrata cu nr. 4352 / 17.08.2015 si de prevederile Contractului de inchiriere nr. 7672/29.12.2008

In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 10 voturi pentru, 10 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă extinderea suprafeţei închiriate către Agenţia CEC Bank Dudeştii Vechi cu o suprafaţă suplimentară de 16,34 mp, în plus faţă de cei 22,25 mp existenţi.

Art.2 Se menţine tariful de 5,4 lei/mp

Art.3 Durata contractului iniţial, prelungit pnn act adiţional, nu suferă modificări.

Art.4 Prezenta se comunică : Instituţiei Prefectului - Timiş, Consiliului Judeţean Timiş, CEC BANK S.A., Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 45 din 21.08.2015.pdf
648 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL