Publicat la 10-09-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Avand in vedere solicitarea reprezentanţilor Liceului Teoretic Sfinţii Kiril şi Metodii Dudeştii Vechi

Având în vedere prevederile art.96 alin.(1), (2) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 7 privind stabilirea reţelei şcolare în localitatea Dudeştii Vechi

In conformitate cu art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin ( 1) din Legea nr. 215 a Administratiei publice locale , cu 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local Dudeştii Vechi în cadrul Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic Sfinţii Kiril şi Metodii Dudeştii Vechi, unitate de învătământ cu personalitate juridică, după cum urmează:

  1. Dl. Boboiciov Nicolae
  2. Dl. Petcov Antoniu
  3. Dl. Velciov Petru

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează membrii desemnaţi ca reprezentanţi ai autorităţii administraţiei publice locale în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Sfinţii Kiril şi Metodii Dudeştii Vechi.

Art. 3 Prezenta se comunică : Instituţiei Prefectului - Timiş, Consiliului Judeţean Timiş, Liceul Teoretic Sfinţii Kiril si Metodii Dudeştii Vechi, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 46 din 10.09.2015.pdf
709 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL