Publicat la 10-09-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia

Tinând cont de referatul primar'..llui înregistrat cu nr. 4 734/09.09.2015

In conformitate cu art.36 alin. 2 lit. b coroborat cu alin.4 lit a si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 9 voturi pentru, 1 vot împotriva, o abtinere, 11 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art. 1 Se aprobă realizarea unui raport de evaluare pentru terenul în suprafaţă de 4.104 mp înscris în CF 403886 Dudeştii Vechi, nr. top 403886 de sub construcţia înscrisă în CF 403886 - C 1, care este înscrisă într-o carte funciară proprie.

Art. 2 Rezultatele raportului de evaluare vor fi însuşite de către Consiliul Local Dudeştii Vechi print-o nouă Hotărâre.

Art. 3 Prezenta se comunică : Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş, Consiliului Judeţean Timiş, Evaluatorului autorizat de ANEVAR, Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 47 din 10.09.2015.pdf
663 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL