Publicat la 13-10-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,

Având în vedere referatul primarului cu nr. 5215/12.10.2015 si avizul favorabil al comisiei juridice, disciplină şi administraţie publică locală înregistrat cu nr. 5241/ 13.10.2015

În temeiul prevederilor art.9 alin 2 lit.i), alin.3 şi art.12 din Legea 393 / 2004 privind statul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit.(d), alin 6 lit. (a) pct.1 s1 art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 12 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se ia act de încetarea mandatului de consilier al domnului Viruzab Sebastian, ca urmare a decesului acestuia.

Art.2 Se declară vacant locul ocupat de domnul Viruzab Sebastian în cadrul Consiliului Local al comunei Dudeştii Vechi.

Art.3 Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
Uniunii Bulgare din Banat - Romania
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 53 din 13.10.2015.pdf
660 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL