Publicat la 13-10-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,
Având în solicitarea doamnei director Velciov Stanca
Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 75 /2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificări şi completările ulterioare.
In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 13 voturi pentru, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se desemnează doamna consilier VELCIOV Ana Maria drept reprezentant al Consiliului Local Dudeştii Vechi în cadrul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului, din cadrul Liceului Teoretic Sfinţii Kiril şi Metodii.
Art.2 Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului - Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
Liceul Teoretic Sfinţii Kiril si Metodii Dudeştii Vechi
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 59 din 13.10.2015.pdf
628 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL