Publicat la 13-10-2015 în HCL2015

Descriere:

Enunț:

Consiliul Local al Comunei Dudestii Vechi, judetul Timis ,
Având în propunerea domnului consilier Petcov Anton şi ţinând cont de investiţia realizată în reabilitarea drumului care face legătura între localităţile Cheglevici şi Dudeştii Vechi
Ţinând cont de prevederile:
- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată,
- Legii nr. 82/ 1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/ 1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu art.36 alin 1, alin 2 lit. (c) si art.45 alin (1) din Legea nr.215 a Administratiei publice locale , cu 12 voturi pentru, 1 abţinere, 13 consilieri prezenti, 13 consilieri in functie,

--------------------

Hotărăște:

Art.1 Se aprobă amplasarea unei bariere pe drumul care face legătura între localităţile Cheglevici şi Colonia Bulgară, care are drept scop restricţionarea accesului autocamioanelor, tractoarelor şi a utilajelor agricole pe acest drum.
Art.2 Amplasarea barierei nu poate afecta în nici un fel accesul şi circulaţia persoanelor care deţin autoturisme sau a mijloacelor de intervenţie.
Art.3 Adoptarea unei astfel de hotărâri este justificată de necesitatea protejării acestuia, ţinând cont de faptul că principala cauza a degradării acetsuia este circulaţia maşinilor şi a utilajelor agricole grele.
Art.4 Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului - Timiş
Consiliului Judeţean Timiş
Locuitorilor comunei

Descarcă documentul în format PDF:

HCL Nr 60 din 13.10.2015.pdf
578 hits Recommend:
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL