MENIU

Anunțuri

Primaria Comunei Dudestii Vechi
 1. 2017 09 anunt intabulari

  Unitatea administrative-teritoriala Dudestii Vechi din judetul Timis, publica documentele tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, incepand cu data de 19.09.2017 pana in data de 17.11.2017, la sediul Primariei Comunei Dudestii Vechi, pe pagina de internet a Primariei Comunei Dudestii Vechi
  (https://www.dudestii-vechi.ro), precum si pe pagina de internet a ANCPI, conform art 14 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completariile ulterioare.
  Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei sip e site-ul Agentiei Nationale ale Cadastrului si Publicitate Imobiliara, de lui pana vineri, in intervalul orar 10:00-16:00

   

 2. MINISTERUL MEDIULUI AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

  ”COMUNA DUDEȘTII VECHI, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Modernizare trotuare în comuna Dudeștii Vechi”, amplasat în Dudeștii Vechi, Jud.Timiș.

  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, Jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, în zilele de luni- joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http//apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de Mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 24.05.2017. ”

  Primăria Comunei Dudeștii Vechi

  2017 05 17 anunt apm trotuare

 3. Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu privind informarea populației în legătură cu proiectul ”MODERNIZARE TROTUARE ÎN COMUNA DUDEȘTII VECHI”

   

  COMUNA DUDEȘTII VECHI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Modernizare trotuare în comuna Dudeștii Vechi”, propus a fi amplasat în localitatea Dudeștii Vechi, Jud.Timiș.

  Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, B-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A și la sediul titlarului din localitatea Dudeștii Vechi, nr.255, în zilele luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele 8:00-14:00.

  Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.

   

  2017 04 24 anunt trotuare dudestii vechi

 4. ANUNT PUBLIC

  COMUNA DUDEȘTII VECHI având CIF 4483919 cu sediul în Dudeștii Vechi, nr. 255, jud. Timiș, anunță scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a suprafeței de 244,05 ha din pășunea comunală.

  Caietul de sarcini se poate procura de la sediul primăriei Dudeștii Vechi, începând cu data de 12.04.2017. Costul acestuia în valoare de 50 de lei se achita la casieria primăriei Dudeștii Vechi

  Depunerea ofertelor se face la sediul primăriei Dudestii Vechi iar data limită pentru acest lucru este de 26 aprilie 2017, ora 16.00.

  Sedința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 27 aprilie 2017, ora 11.00, în sala de sedință a Consiliului Local Dudeștii Vechi.

  Relații suplimentare se pot obține la sediul primăriei:

 5. COMUNA DUDEȘTII VECHI având CIF 4483919 cu sediul în Dudeștii Vechi, nr. 255, jud. Timiș, anunță scoaterea la licitație publică în vederea arendării a suprafeței de 20,29 ha teren arabil.

  Caietul de sarcini se poate procura de la sediul primăriei Dudeștii Vechi, începând cu data de 12.04.2017. Costul acestuia în valoare de 50 de lei se achita la casieria primăriei Dudeștii Vechi

  Depunerea ofertelor se face la sediul primăriei Dudestii Vechi iar data limită pentru acest lucru este de 26 aprilie 2017, ora 16.00.

  Sedința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 27 aprilie 2017, ora 14.00, în sala de sedință a Consiliului Local Dudeștii Vechi.

   

  Relații suplimentare se pot obține la sediul primăriei:

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL