MENIU

 • ETAPA I - Obținerea certificatului de urbanism:

  Acte necesare:

  • cerere tip
  • extras de carte funciară
  • copie act de identitate al proprietarului (cel înscris în C.F.).
  • ridicare topo (întocmită de un topometrist autorizat
  • dovada achitării taxei pentru emiterea certificatului de urbanism.

  ETAPA II - Obținerea autorizației de construire

  Acte necesare:

  - documentație D.T.A.C. – trebuie să conțină următoarele:

  • Proiect de arhitectură (întocmit și însușit, conform legislației în vigoare)
  1. planșe desenate (plan de situație, plan nivel, fațade, secțiuni, plan învelitoare).
  2. memoriu de prezentare.
  3. deviz estimativ.
  4. dovada de luare în evidență la ordinul arhitecților din românia (conform chitanță)
  • Proiect de rezistență (întocmit, verificat și însușit, conform legislației în vigoare)
  1. planșe desenate - (plan fundații, detalii de armare fundații) - obligatorii
  2. (plan dispunere stâlpișori, plan ceturi și grinzi peste parter, plan armare planșeu, plan centuri și grinzi peste mansardă, plan șarpantă) - opționale
  3. program de control al calității.
  • Avize si acorduri - mediu – obligatoriu -
  1. acordul Inspectoratului de Stat în Construcții –
  2. apă, canal, salubritate. ( se obține de la primărie) –
  3. enel – după caz. 68,20 lei (se obține de la enel)
  4. romtelecom.
  5. deținătorii rețelelor de fibră optică din zonă.
  6. extras de carte funciara, actualizat la zi -
  7. altele.
  • Studiu geotehnic
  • Ridicare topo (vizată de O.C.P.I.), cea din faza pentru obținerea certificatului de urbanism.
  • Dovada achitării taxei pentru emiterea autorizației de construire, 0,5% din valoarea lucrărilor.
 • Raport Analize Apă - Martie 2017

  FORAJUL 1

  FORAJUL 2

  FORAJUL 4

  2017 03 Forajul 1 page 001

   

  2017 03 Forajul 1 page 002  FORAJUL 2

  2017 03 Forajul 2 page 001

  2017 03 Forajul 2 page 002  FORAJUL 4

  2017 03 Forajul 4 page 001

  2017 03 Forajul 4 page 002

   

  Descarcă Fişierul PDF

  File name:Raport-Analiza-Apa-03-2017-DV

  9083 147

   

 •       Cererea de dovorț pe cale administrativă se face în scris, se depune și se semnează personal de către ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților.

        Desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale administrativă se constată de către ofițerul de stare civilă, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați.

  Acte necesare:

  • Certificatele de naștere și căsătorie ale soților, în original și în copie.
  • Documentele cu care fac dovada identității, în original și copie (carte de identitate, carte de identitate provizorie, buletin de identitate).

  TAXA DIVORȚ:

  • 500 lei conform HCL Dudeștii Vechi nr. 1/11.01.2017
 • - Administraţia constituie un element al statului de drept, interesul său fiind identic cu cel al unei bune administrări a justiţiei. Dacă administraţia refuză sau omite să execute o hotărâre judecătorească ori întârzie în executarea acesteia, garanţiile art. 6 din Convenție de care a beneficiat justiţiabilul în faţa instanţelor judecătoreşti îşi pierd orice raţiune de a fi.

   - Pasivitatea creditorului nu poate constitui o justificare pentru neexecutarea unei hotărâri deoarece nu este rezonabil să-i ceri unei persoane, care în urma unei proceduri judiciare a obţinut o hotărâre împotriva statului, să recurgă la procedura de executare silită sau să intenteze noi acţiuni împotriva autorităţii pentru a obţine executarea obligaţiei în cauză.

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL