MENIU

  • RAPORT de FOLLOW-UP privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 72 din data de 21.07.2014,

    Localitatea DUDEȘTII VECHI ziua 20, luna noiembrie, anul 2015

  • In temeiul prevederilor art. 33, alin. (I) din Legea 94/1992, republicari. si a pct. 180 din Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati, aprobat prin Hotararea plenului Curtii de Conturi nr. 155/2014, publicat In M.O. nr. 547 din data de 24.07.2014, va transmitem alaturat, pentru a asigura punerea in executare, a Scrisorii de recomandare "'· 292711104.08.2015 ca urmare a consemnarilor efectuate In Raportul de follow-up de verificare a modului de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin decizie lnregistrat la ARANKA SERVCOM S.R.L. sub nr.19129.06.2016...

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL