NOUTĂȚI

cat anunturi

2017-05-17 ANUNT decizia de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul Modernizare trotuare - comuna Dudeștii Vechi

MINISTERUL MEDIULUI AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

”COMUNA DUDEȘTII VECHI, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Modernizare trotuare în comuna Dudeștii Vechi”, amplasat în Dudeștii Vechi, Jud.Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, Jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, în zilele de luni- joi între orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http//apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de Mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 24.05.2017. ”

Primăria Comunei Dudeștii Vechi

2017 05 17 anunt apm trotuare


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL