NOUTĂȚI

cat anunturi

2018-05-09 Anunţ public Realizare racorduri canalizare si bransamente apa sat Cheglevici, comuna Dudestii Vechi

2018 05 09 Anunt APM

Anunț public

”ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BEBA -VECHE – DUDESTII-VECHI”, titular al proiectului ”Realizare racorduri canalizare si bransamente apa sat Cheglevici, comuna Dudestii Vechi” anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si a nu se efectua evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul ”Realizare racorduri canalizare și branșamente apa sat Cheglevici, comuna Dudestii-Vechi”, propus a fi amplasat în com. Dudeștii Vechi, sat Cheglevici, jud. Timiș. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timiș, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timișoara, în zilele de luni-joi, între orele 800 – 1630 și vineri, între orele 800 – 1400 precum si la adresa de internet http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu. 1. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termende 5 zile de la data publicării prezentului anunt, pană la data de 17.05.2018.”

 

Asociația de dezvoltare intercomunitară Beba Veche - Dudeștii Vechi


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL