NOUTĂȚI

cat anunturi

2016-11-01 ANUNȚ - Asociația de dezvoltare Intercomunitara Beba Veche - Dudeștii Vechi

Asociația de dezvoltare Intercomunitara Beba Veche – Dudeștii Vechi anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si de evaluare adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul „Înființare rețea de alimentare cu apa potabila in sat Cheglevici, comuna Dudeștii Vechi”, propus a fi amplasat pe drum comunal, drum județean si străzi, din localitățile Beba Veche, Dudeștii Vechi, Pordeanu, Cherestur si Cheglevici județul Timiș.
Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A in zilele luni – joi intre orele 8:00 - 16:30, vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro – Secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii /observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, pana la data de 08 noiembrie 2016.

Cu stima,

Bono Cucalan,
Primarul al Comunei Dudeștii Vechi

 


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL