NOUTĂȚI

cat avertismente

Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorilor + mana la culturile de ceapa

BULETIN DE AVERTIZARE

Conditiile climatice din ultimele zile au favorizat aparitia si dezvoltarea daunatorului/bolii:
Daunatori +mana la culturile de ceapa

 

Folositi produsele :FASTAC 10 EC-0,02%+RIDOMIL GOLD MZ 68 WG-0,25% sau alte produse similare omologate
Perioada optima de tratament : Cand plantele au 2-3 frunze se fac doua tratamente la interval de 10-14 zile
Se recomanda: Strangerea tuturor resturilor vegetale dupa recoltare si distrugerea lor.
Controlul culturii pe toata perioada de vegetatie iar plantele atacate trebuie distruse.

  •  A se citi cu atentie eticheta produselor ce urmeaza a fi utilizate
  •  Ase respecta cu strictete normele de lucru cu produse de uz fitosanitar ,pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor

Se vor respecta prevederile legale ale Ord.nr.45/1991 al MAA 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992,al Ministerului Mediului 15.b/3404/1991 al departamentului pentru administratie locala si 127/1991 al Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine împotriva intoxicatiilor cu pesticide mai ales in perioada de inflorire.

  1. Sa utilizeze numai produse de protectie a plantelor omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor,care se regasesc in baza de date PEST-EXPERT. (www.madr.ro)
  2. Sa utilizeze produsele de protectie a plantelor doar in scopul pentru care acestea au fost omologate si numai in conformitate cu instructiunile de utilizare .
  3. Produsele de protectie a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) si toxice (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care detin autorizatie pentru utilizarea acestor produse,emisa de unitatea fitosanitara in raza teritoriala in care isi desfasoara activitatea.
  4. Sa nu aplice tratamente cu produse de protectie a plantelor in zonele de protectie a resurselor de apa ,in zonele de protectie sanitara si ecoJogica,precum si in alte zone protejate stabilite in conditiile legii.
  5. Sa pastreze o perioada de cel putin 3 ani documentele de evidenta contabila a produselor de protectie a plantelor depozitate si utilizate in exploatatie ,precum si Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor (conform modelului din imaginile de mai jos):

 

(Conform Reg.CE nr.1107/2009,art.67,(1))
Producatorul agricol numeroteaza paginile registrului .Pe spatele registrului (pe ultima pagina )se mentioneaza cate pagini contine registrul, purtand semnatura (si ştampila, dupa caz) fermierul sau administratorului societatii.
A se respecta timpul de pauza recomandat pentru fiecare produs de protectia plantelor aplicat
COORDONATOR
log.Doina Muntean
lng. Hidisan Anca

2017 04 24 Buletin avertizare pg01

2017 04 24 Buletin avertizare pg02


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL