NOUTĂȚI

APLICAȚIA MOBIL

apple app store

android app store

cat despre comuna

Infrațirea cu localitatea Ivanovo - regiunea Pancevo

Ivanovo - regiunea Pancevo (Serbia)

Localitatea Dudeştii Vechi este înfrăţită, din anul 2004, cu localitatea Ivanovo. regiunea Pancevo din Serbia.

Prin Protocolul de Înfrăţire şi Cooperare semnat la Ivanovo în data de 8 mai 2004, îşi exprimă acordul de a continua şi la nivel instituţional relaţiile existente încă de la plecarea, din Dudeştii Vechi a bulgarilor, şi stabilirea definitivă a acestora în Ivanovo.

 Având în vedere legislaţia în vigoare, privitoare la tratate, precum şi afinităţile celor două localităţi, Protocolul prevede întreţinerea de relaţii, în special în domeniile: economic, social, cultural, educativ, sportiv, medical şi civil. Mai concret, cele două instituţii vor sprijini şi încuraja cooperarea dintre agenţii economici care activează în domeniul agricol sau industrial; se vor încuraja contactele şi schimburile permanente intre instituţiile publice, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale din domeniile: cultural, social, învăţământ şi sport; se vor sprijini iniţiativele care au ca finalitate cunoaşterea reciprocă între cetăţenii celor două localităţi înfrăţite, mai ales prin intermediul cultelor religioase şi organizaţiilor din domeniul neguvernamental, asociaţii de prietenie, îndeobşte.

În urma semnării Protocolului de Înfrăţire şi Colaborare intre cele două instituţii publice, au avut loc mai multe întâlniri între locuitorii acestora, atât la noi în Dudeştii Vechi, cât şi în Ivanovo.

Fără a avea protocoale de înfrăţire semnate, localitatea Dudeştii Vechi întreţine strânse relaţii de colaborare, în special în domeniul schimburilor culturale cu localităţi din Bulgaria, Ungaria şi Italia.

Pentru viitorul apropiat, intenţionăm sa colaborăm cu acele localităţi din Europa Apuseană, in care sunt concentrate la muncă mai multe persoane din localitatea noastră. De asemenea, intenţionăm să semnăm protocoale de înfrăţire cu o localitate din Bulgaria, cu care avem contacte de mai multă vreme.


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL