NOUTĂȚI

cat ziarul local

Taxe eliminate pentru fermieri

Nr 04 Taxe eliminate pentru fermieri

Începând cu data de 1 februarie 2017, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, la Registrul Comerțului nu se vor mai percepe următoarele:

1. Taxe pentru operațiunile de înregistrare în Registrul Comerțului:

• cererea de înregistrare în Registrul Comerțului – persoane juridice – PJ (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcționare prin declarație pe propria răspundere) – 250 lei;

• cererea de înregistrare în Registrul Comerțului – persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale – PFA, II, IF (cuprinde: înmatriculare, autorizare funcționare prin declarație pe propria răspundere) – 90 lei;

• cererile de mențiuni simple – 45 lei:

• cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire firmă – PJ/PFA, II, IF;

• cerere verificare disponibilitate/rezervare denumire emblemă – PJ;

• declarație model 1 – PJ/PFA, II, IF;

• declarație model 2 – PJ/PFA, II, IF;

• declarație model 3 – PJ/PFA, II, IF;

• cerere de radiere – PJ/PFA, II, IF;

• cerere de mențiune operațiune unică – PJ;

• cerere de mențiuni – PFA, II, IF;

• cerere depunere și menționare acte – PJ;

• cerere depunere și menționare acte – PFA, II, IF;

• cerere depunere situații financiare – PJ;

• cerere eliberare duplicat – PJ/ PFA, II, IF;

• cerere îndreptare erori materiale – PJ;

• cerere îndreptare erori materiale – PFA, II, IF;

• cerere de preschimbare a certificatului de înmatriculare – PJ/ PFA, II, IF;

• cerere înregistrare în Registrul Comerțului – numire lichidator potrivit art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea func- ționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare – PJ;

• cerere înregistrare în Registrul Comerțului – numire lichidator potrivit art. 237 alin. (7) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare – PJ;

• cererile de mențiuni complexe – 220 lei:

• cerere de mențiuni cu două sau mai multe operațiuni – PJ;

2. Fondul de lichidare – 50% aplicat la taxele de înregistrare;

3. Fondul privind Buletinul Procedurilor de Insolvență – 10% aplicat la taxele de înregistrare.


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL