NOUTĂȚI

cat ziarul local

Ceățenii vor primi unități pentru compostare

Nr 05 Compost

Pentru a stimula colectarea selectivă și gestionarea mai bună de către cetățeni a deșeurilor din gospodărie, Consiliul Județean Timiș a început repartizarea către primării a unor unități de compostare individuală (numite impropriu și „compostoare”).

Practic sunt un fel de containere din plastic în care se depozitează doar deșeuri vegetale și în care se produce compostul, un îngrășământ natural foarte bun pentru agricultură.

pentru agricultură. În luna februarie, Consi- liul Jude- țean a repar- tizat comunei noastre un număr de 540 compostoare iar în perioada următoare acestea vor fi distribuite către populație, pe bază de proces verbal de predare-primire.

Practic, ele vor rămâne în proprietatea Consiliului Jude- țean Timiș iar beneficiarii le vor putea utiliza gratuit, cu condiția să le folosească strict pentru destinația lor și fără să le deterioreze.

Pentru a stimula compostarea, pe perioada acestui an Primăria va face eforturi pentru informarea cetățenilor, în paralel cu proietul pilot de colectare selectivă a deșeurilor din gospodării.


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL