NOUTĂȚI

cat ziarul local

Proiectele comunei Dudeștii Vechi pe anul 2017

Nr 05 Proiectele comunei pe 2017

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a dat startul depunerii de proiecte pe Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL 2), iar Primăria Dudeștii Vechi a fost printre primele din țară care a depus documentația necesară.

PROIECTE DEPUSE LA MINISTERUL DEZVOLTĂRII

Consiliul Local s-a întrunit în regim de urgență pentru a aproba indicatorii tehnico-economici ai investițiilor, iar în ziua deschiderii sesiunii de proiecte, delegatul comunei noastre s-a aflat la București, la sediul Ministerului, încă de la ora 06.00 dimineața, pentru a fi sigur că cele 6 proiecte vor fi înregistrate cu șanse cât mai mari de a fi aprobate

Primul proiect pentru care s-au cerut bani de la Minister vizează asfaltarea a 14 km de străzi în comuna noastră, inclusiv cu amenajarea de șanțuri și podețe la fiecare gospodărie.

Al doilea proiect se referă la extinderea rețelei de apă în toată comuna, acolo unde ea lipsește și nu există fonduri disponibile în acest scop.

Al treilea proiect pentru care s-au cerut fonduri are ca scop modernizarea și extinderea rețelei de canalizare gravitațională în Dudeștii Vechi (pentru Cheglevici există asigurată finanțarea prin proiectul comun cu Beba Veche).

Nr 05 Proiect modernizare canalizare

Al patrulea proiect are ca obiectiv construcția unei grădinițe complet noi.

Al cincilea pentru construcția unei școli noi cu clasele I-VIII.

Al șaselea, vizează construcția unui centru medical nou, a cărui necesitate este acută, întrucât dispensarul actual este construit pe un teren care nu aparține Primăriei. În cazul aprobării, noul dispensar medical ar urmă să fie construit vizavi de actualul, pe locul parcului (întrucât parcul se va dezvolta în 2018 pe malul Arancăi, lângă actualul teren de fotbal al școlii).

PROIECTELE CE VOR FI FINANȚATE DE LA BUGETUL LOCAL

Administrația locală a întocmit și o listă a investițiilor ce nu pot fi finanțate pe programe naționale sau europene și prin urmare vor fi suportate de la bugetul local.

Proiecția lor este multianuală, pe perioada 2017 – 2020, cu accent pe acele investiții care pot fi demarate în acest an. Mai jos vă prezentăm cele mai importante investiții:

1. Trotuare – la Dudeștii Vechi se va continua amenajarea trotuarelor noi dinspre zona în care se lucrează acum, spre biserică, spre gară și Ciocohat, iar la Cheglevici se va deschide prima porțiune de trotuare noi într-o zonă ce urmează să fie stabilită;

Nr 05 Proiect trotuare

2. Piață agro-alimentară – va fi începută în 2017, dar construc- ția ei se va întinde pe 2-3 ani, în funcție de buget;

3. Capelă la cimitir în Dudeștii Vechi – sunt necesare trei capele, dar vor fi construite câte una pe an, în ordinea stabilită împreună cu reprezentanții Bisericii;

4.Sistem de monitorizare video la calitate 4k – (va permite identificarea numerelor auto de la o distanță pe 500 m pe timp de noapte); va fi introdus în toate cele trei sate - Dudeștii Vechi în 2017 iar Cheglevici în 2018 și Colonia Bulgară în 2019 (dacă fondurile sunt suficiente, ar putea fi făcute toate în acest an) – cu rețea de fibră optică proprie.

Proiectul este finanțat parțial din sponsorizarea primită de la NIS Petrol și din fonduri GAL 5.

5. Modernizarea Școlii Vechi – finalizarea lucrărilor începute în 2016, de amenajarea a curții, plus refacerea holurilor și grupurilor sanitare;

Nr 05 Proiect modernizare scoala veche

6. Studiu de arhitectură pentru modernizarea centrului comunei – care va prezenta cum ar trebui să arate zona centrală a Dudeștiului, în viziunea unor specialiști arhitecți. Va fi studiată zona de la Ronkov Daskal înspre centru, tot centrul până la piață și până în spatele căminului cultural, parcul și parcul nou preconizat pentru 2018 de pe malul Arancăi;

7. Centru de sortare a deșeurilor – va fi amenajat la clădirea MAT-ului pentru selectarea deșeurilor reciclabile și valorificarea lor;

8. Repararea Podului Nivlin;

9. Ridicări topografice – au fost realizate la nivel de detaliu pentru tot domeniul public al comunei (toate cele trei sate aparținătoare);

10. Alte proiecte și investiții finanțate în 2017: toaletă publică în centru, dotări pentru sala de Consiliu Local, renovarea clă- dirii CEC/Poștă/Poliție și introducerea încălzirii centralizate în aceasta, corectarea de CF-uri, plata datoriilor.

PROIECTE PE LINIILE DE FINANȚARE AFIR

În perioada următoare se așteaptă deschiderea liniilor de finanțare prin Agenția de Finan- țare a Investițiilor Rurale (AFIR), iar Primăria Dudeștii Vechi este pregătită să acceseze fonduri prin această modalitate.

Un proiect care așteaptă să fie depus la AFIR prevede asfaltarea a 5 km de drumuri. Este un proiect realizat de fosta conducere, are studiul de fezabilitate gata și ar urma să se completeze cu proiectul de asfaltare făcut de actuala conducere.

Renovarea și dotarea căminului cultural „Carol Telbizov” (vechea sală de sport, ce se dorește a fi transformată în centru de zi pentru pensionari) și a căminului cultural din Cheglevici este prevăzută tot pe fonduri AFIR. Limita de finanțare este de 500.000 euro + TVA și prin urmare se va încerca introducerea celor două în același proiect.

O a treia posibilitate este obținerea de fonduri pe linia de finanțare a eficientizării energetice, astfel că, Primăria vrea să acceseze fonduri pentru izolarea termică a clădirilor publice (primărie și Liceu) pentru a reduce costurile cu încălzirea, având în vedere că anual se cheltuie circa 30.000 euro numai pentru lemnele necesare încălzirii instituțiilor.

STADIUL PROIECTULUI PE MĂSURA 3.2.2.

S-a amânat, a întârziat, a trecut prin verificări și tot felul de proceduri birocratice, dar într-un final proiectul pe măsura 3.2.2. a ajuns la ultima fază, s-a ținut licitația, s-au desemnat firmele câștigătoare și urmează să se închidă ultimele contesta- ții, astfel încât, odată cu venirea primăverii, să poată fi semnate contractele și dat ordin de începere a lucrărilor.

Vă reamintim că în proiectul realizat în colaborare cu Primăria Beba Veche sunt incluse rețeaua de apă și canalizare la Cheglevici, asfaltarea a 6 km de străzi în Dudeștii Vechi, modernizarea căminului cultural din Dudeștii Vechi și înființarea after-school la Dudeștii Vechi.

 


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL