NOUTĂȚI

cat ziarul local

A fost aprobată linia de credit de 1 milion euro

Trezoreria Statului a înștiințat Primăria Dudeștii Vechi că a fost aprobată cererea pentru deschiderea unei linii de credit în valoare de 4,5 milioane lei (aproape 1 milion de euro). Prin urmare, Trezoreria Statului a virat suma în contul deschis în acest scop. Acești bani vor fi folosiți pentru plata lucrărilor neeligibile în proiectul integrat pe măsura 3.2.2. și a suplimentărilor necesare. În funcție de acceptul AFIR, se va stabili în ce limite se pot încadra investițiile.

Principalul obiectiv este realizarea de intrări, accese, parcări, ce nu au fost prevăzute în proiectul inițial realizat de fosta administrație. Sunt vizate parcări în centrul comunei la poliție, cămin cultural, primărie, școală, care de asemenea n-au fost prevăzute în proiect. Rezultatul final nu este doar o simplă asfaltare ci o reconfigurare a centrului, o refuncționalizare a spațiului și remodelare pentru ca tot centrul să fie coerent.

Tot din creditul obținut se vor suplimenta lucrările de la Cheglevici, pentru a realiza branșamente la apă și la canalizare. Banii necheltuiți vor fi returnați.


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL