NOUTĂȚI

cat ziarul local

Extras CF bligatoriu la plata taxelor și impozitelor locale

Începând cu data de 22 ianuarie 2018, încasarea impozitelor locale datorate de persoanele fizice sau juridice se va realiza doar ca urmare a completării și depunerii declarației fiscale privind stabilirea taxei pe terenuri și pe clădiri.

Fiecare contribuabil este obligat să prezinte un extras de carte funciară, actualizat, precum și orice acte relevante (contracte, planuri cadastrale, schițe) din care să reiasă cu exactitate suprafața gospodăriei și eventualele construcții existente.

De asemenea fiecare contribuabil are obligația să transmită datele de contact și adresa de corespondență exactă.

Încasarea taxelor și impozitelor se va realiza doar ca urmare a prezentării informațiilor și a documentelor solicitate. Precizăm că extrasele de carte funciară, potrivit legii, trebuie să fie nu mai vechi de 3 ani.

 Totuși, pentru ca cetățenii să nu fie puși pe drumuri, pentru a obține extrasele de carte funciară, de la Sânnicolau Mare, Consiliul Local a aprobat o procedură prin care Primăria se va putea ocupa de toate procedurile. Taxa de eliberare a cf-urilor cerută de O.C.P.I. este de 20 lei și va putea fi plătită direct la Primărie, care va depune cererea la Sânnicolau Mare și va aduce documentele la Dudeștii Vechi, fără alte costuri suplimentare pentru contribuabili.

PROBLEMELE CONSTATATE

Motivele principale pentru care s-a luat decizia solicitării CFului sunt următoarele:

  • majoritatea dosarelor fiscale nu cuprind toate datele cadastrale privind imobilele contribuabililor, informaţii care să corespundă situaţiei actuale de pe teren;
  • ca dovadă a proprietăţii, pentru foarte multe imobile nu există extrasul CF, ci doar contractul de vânzare-cumpărare, sau doar formularele de Declaraţii pentru terenuri şi clădiri;
  • ultimele acte depuse de către contribuabili la arhiva fiscală în mare parte au vechimi cuprinse între 30 și 40 ani;
  • în multe acte de proprietate figurează proprietari decedaţi;
  • la conversia electronică a multor extrase CF de către O.C.P.I. s-a modificat (din oficiu) categoria de folosinţă a terenurilor, iar impozitarea se face diferit în funcţie de categoria de folosinţă a terenurilor;
  • unele construcţii s-au demolat, iar altele noi au fost construite, situaţia declarativă a contribuabililor nefiind actualizată în arhiva fiscală;
  • datele despre imobile existente în dosarele fiscale şi în cele agricole au fost actualizate la momente diferite şi ca atare, prezintă unele contradicţii/neconcordanţe;
  • la solicitarea unor certificate fiscale s-au găsit imobile (clă- diri/terenuri) ale căror date de impunere au fost incomplete/ incorecte.

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL