NOUTĂȚI

cat ziarul local

Înscrierea în Registrul Agricol

NR 15 7

Înscrierea datelor în Registrul agricol se face pe baza declarațiilor date sub semnătura proprie a capului de gospodă- rie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei.

Vă invităm în perioada 4 ianuarie 2018 – 1 martie 2018, la sediul Primăriei pentru depunerea declarației cu privire la datele ce se înscriu în Registrul agricol. Înscrierea se poate face numai pe bază de documente anexate la declarația făcută sub semnătură proprie.

Documente necesare:

• Carte de identitate/buletinul de identitate sau certificatele de stare civilă, după caz, pentru toate persoanele ce compun gospodăria.

• Documente privind terenurile deținute în proprietate, în comuna Dudeștii Vechi, identificate pe parcele, tarlale, intravilan, extravilan.

• Numărul de pompi fructiferi.

• Documente privind animalele domestice deținute la începutul anului , pe specii, grupe de vârstă, sex.

Termenele la care se efectuează declararea și înscrierea anuală a datelor în Registrul agricol sunt:

• 5 ianuarie – 1 martie – pentru datele anuale privind membri gospodăriei, terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinația de locuință, construcțiile anexate și mijloacele de transport cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente; persoanele fizice/persoanele juridice la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în cursul anului precendent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării – cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrări – ieșiri.

• 1-31 mai – pentru datele privind modul de folosință a terenului, suprafețele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv.


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL