NOUTĂȚI

cat ziarul local

Cerere Unică de Plată la APIA

NR 17 03

Pentru sesiunea de anul acesta, fermierii vor trebui să depună o singură cerere de plată pentru toate suprafeţele de teren, indiferent de localitate, cu condiţia să precizeze fiecare suprafaţă în cerere, împreună cu locaţia exactă a acesteia.

„Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul / animalele arendat(e), concesionat (e), închiriat (e) şi/sau împrumutate spre folosinţă. Fermierii care beneficiază de rentă viageră pentru suprafeţele arendate/ înstrăinate conform Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de plata pentru terenul arendat/înstrăinat”, precizează APIA.

Pentru suprafeţele ce totalizează mai puţin de 50 de hectare, fermierii vor putea depune cererile la un centru local APIA, iar cei care solicită subvenţii pentru suprafeţe ce depăşesc 50 de hectare, trebuie să depună cererile la un centru judeţean.


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL