NOUTĂȚI

cat ziarul local

Începând din data de 23 februarie 2018, Societatea Libro Events a preluat colectarea gunoiului de pe raza comunei și a început semnarea noilor contracte pentru ridicarea gunoiului menajer și selectiv. Până la finele lunii martie au fost încheiate aproape 1.000 de contracte, după cum ne-a informat viceprimarul Adrian Budur. Cei care nu au încheiat contractul o pot face în zilele de luni (09-13), marți (09-13) și miercuri (09-13), la sediul Primăriei Dudeștii Vechi.


Începând cu data de 22 ianuarie 2018, încasarea impozitelor locale datorate de persoanele fizice sau juridice se va realiza doar ca urmare a completării și depunerii declarației fiscale privind stabilirea taxei pe terenuri și pe clădiri.

Fiecare contribuabil este obligat să prezinte un extras de carte funciară, actualizat, precum și orice acte relevante (contracte, planuri cadastrale, schițe) din care să reiasă cu exactitate suprafața gospodăriei și eventualele construcții existente.

De asemenea fiecare contribuabil are obligația să transmită datele de contact și adresa de corespondență exactă.

Încasarea taxelor și impozitelor se va realiza doar ca urmare a prezentării informațiilor și a documentelor solicitate. Precizăm că extrasele de carte funciară, potrivit legii, trebuie să fie nu mai vechi de 3 ani.


Proiectul de modernizare a rețelei de apă și canalizare trebuie accelerat dar și reproiectat. Nu o spun oficialii locali, ci specialiștii care au consultat administrația pentru a implementa proiectul întocmit în mandatul precedent. Este vorba de proiectele semnate și demarate de fosta administrație, în 2011, ce includ rețea de apă cu lungimea de 4.5 km și canalizare sub presiune pe 9 km.


La Cheglevici a demarat cea mai amplă lucrare de infrastructură desfășurată vreodată în acest sat. A început introducerea rețelei de canalizare, în cadrul proiectului integrat pe măsura 3.2.2., despre care Monitorul a relatat pe larg în ultimele luni. Firma constructoare a mutat aici echipele de muncitori, care au terminat mare parte din introducerea canalizării la Beba Veche, comuna parteneră în acest proiect.

S-a lucrat intens la realizarea stației de tratare a apei uzate, amplasată la ieșirea din Cheglevici spre Beba Veche, pe islazul din partea dreaptă. S-a săpat groapa unde vor fi rezervorul și uzina de apă, s-a turnat planșeul și s-au comandat deja instalațiile de tratare a apelor uzate.


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL