NOUTĂȚI

cat ziarul local

La Cheglevici a demarat cea mai amplă lucrare de infrastructură desfășurată vreodată în acest sat. A început introducerea rețelei de canalizare, în cadrul proiectului integrat pe măsura 3.2.2., despre care Monitorul a relatat pe larg în ultimele luni. Firma constructoare a mutat aici echipele de muncitori, care au terminat mare parte din introducerea canalizării la Beba Veche, comuna parteneră în acest proiect.

S-a lucrat intens la realizarea stației de tratare a apei uzate, amplasată la ieșirea din Cheglevici spre Beba Veche, pe islazul din partea dreaptă. S-a săpat groapa unde vor fi rezervorul și uzina de apă, s-a turnat planșeul și s-au comandat deja instalațiile de tratare a apelor uzate.


Trezoreria Statului a înștiințat Primăria Dudeștii Vechi că a fost aprobată cererea pentru deschiderea unei linii de credit în valoare de 4,5 milioane lei (aproape 1 milion de euro). Prin urmare, Trezoreria Statului a virat suma în contul deschis în acest scop. Acești bani vor fi folosiți pentru plata lucrărilor neeligibile în proiectul integrat pe măsura 3.2.2. și a suplimentărilor necesare. În funcție de acceptul AFIR, se va stabili în ce limite se pot încadra investițiile.

Principalul obiectiv este realizarea de intrări, accese, parcări, ce nu au fost prevăzute în proiectul inițial realizat de fosta administrație. Sunt vizate parcări în centrul comunei la poliție, cămin cultural, primărie, școală, care de asemenea n-au fost prevăzute în proiect. Rezultatul final nu este doar o simplă asfaltare ci o reconfigurare a centrului, o refuncționalizare a spațiului și remodelare pentru ca tot centrul să fie coerent.

Tot din creditul obținut se vor suplimenta lucrările de la Cheglevici, pentru a realiza branșamente la apă și la canalizare. Banii necheltuiți vor fi returnați.


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL