PRIMĂRIA

2009 - Contract Adi-Com Soft

CONTRACT DE SERVICII

 2. Obiectul contractului

2.1. Implementarea în maxim şapte ztle de la semnarea prezentului contract a Sistemului Informatic Financiar- Contabil Integrat .eXpert bugetaf"I compus din următoarle module: - Modul Buget si ALOP - Modul Contabilitate Financiară - Modul Contabilitate d e Gestiune - Modul Salarizare Primărie - Modul Salarizare învăţământ - Modul Venituri (Impozite şi Taxe Locale şi alte venituri) - Modul Situaţii Financiare lunare, trimestriale şi anuale cu export automat in programele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice. - Bonus: Program Registru Agricol

2.2. Acordarea de asistenţă software achizitorului în utilizarea acestor programe pe toată perioada de valabUitate a contractului. 2.3. Executarea de service în scopul de a asigura funcţionarea acest or programe conform legislaţiei actuale.

 

 

 Adi Com SOFT Page 1

Adi Com SOFT Page 2

Adi Com SOFT Page 3Adi Com SOFT Page 4


 

Descarcă PDF

File name: Adi-Com_SOFT.pdf

638 72

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL