PRIMĂRIA

2011 - ELBA - Contract de locațiune

11. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. LOCATORUL se obligă să închirieze, pentru o perioada de 3 ani următoarele:

„PRODUSE ILUMINAT FESTIV'', conform anexa la contract.

Materialele si produsele indicate rămân în proprietatea LOCATORULUI pe toată perioada de valabilitate a contractului, fiind închiriate LOCATARULUI pentru întreaga perioadă de valabilîtate a prezentului Contract (3 ani, conf. art. 4. 1. din contract). LOCATORUL va presta servicii de montaj si ulterior demontare ale produselor inchiriatc, in locatiilc indicate in anexa la contract.

2.2. LOCATORUL va efectua şi conduce prestarea serviciilor de montare / demontare, pe riscul său, până la recepţia şi predarea lor LOCATARULUI, folosind numai personal autorizat pentru lucrări de acest tip. LOCATORUL va monta si demonta produsele in termen de 15 zile de la data primirii comenzii LOCATARULUI.

2.3. Serviciile de montare/demntare vor fi executate în locatiile indicate in anexa la contract.

2.4. La finalizarea acestora, LOCATORUL va elibera căile de acces, îndepărtând orice surplus de deşeuri sau lucrări provizorii efectuate.

2.5. LA FINALUL PERIOADEI DE INCBIRIERE, LOCATORUL SE OBLIGA CA, LA CERERA EXPRESA A LOCATARULUI, SA TRANSFERE CU TITLU GRATUIT CATRE ACESTA IN BAZA UNUI CONTRACT DE SPONSORIZARE, DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA PRODUSELOR CARE FORMEAZA OBIECTUL PREZENTULUI CONTRACT.

 

ELBA Contract de locatiune Page 1

 

ELBA Contract de locatiune Page 2

ELBA Contract de locatiune Page 3

 


 

Descarcă PDF

File name: ELBA-Contract-de-locatiune.pdf

559 74

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL