PRIMĂRIA

2013 - ELBA - Contract de modernizare sistem iluminat public

4. Obiectul contractului

4.1. Obiectul contractului consta in: realizarea obiectivului investitional privind: Moderniz area sistemului de iluminat public Comuna Dudestii Vcehi - j ud Timis, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la 4.1.

 

 

Contract de lucrari ELBA Page 01

 

Contract de lucrari ELBA Page 02

Contract de lucrari ELBA Page 03

Contract de lucrari ELBA Page 04

Contract de lucrari ELBA Page 05

Contract de lucrari ELBA Page 06

Contract de lucrari ELBA Page 07

Contract de lucrari ELBA Page 08

Contract de lucrari ELBA Page 09

Contract de lucrari ELBA Page 10

Contract de lucrari ELBA Page 11

Contract de lucrari ELBA Page 12

Contract de lucrari ELBA Page 13

 


 

Descarcă PDF

File name: Contract_de_lucrari_ELBA.pdf

549 111

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL