PRIMĂRIA

2013 - ELBA - Contract de proiectare instalație nocturnă

4. Obiectul şi pretul contractului

4.1 - Prestatorul se obligă să să presteze serviciile PROIECTARE INSTALAŢIE DE NOCTURNĂ STADION "HRISTO STOICHKOV" DIN LOCALITATEA DUDESTII VECHI, în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului preţul convenit pentru indeplinirea contractului de servicii PROIECTARE INSTALAŢIE DE NOCTURNA STADION "HRISTO STOICHKOV" DIN LOCALITATEA DUDESTII VECHI

4.3 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de 27.000 euro, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 6.480 euro.

4.4 - Achizitorul are obligatia de a efectua plata până cel târziu la sfărşitul anului 2014,

 

 

Contract proiectare instalatie nocturna elba Page 01

 

Contract proiectare instalatie nocturna elba Page 02

Contract proiectare instalatie nocturna elba Page 03

Contract proiectare instalatie nocturna elba Page 04

Contract proiectare instalatie nocturna elba Page 05

Contract proiectare instalatie nocturna elba Page 06

Contract proiectare instalatie nocturna elba Page 07

Contract proiectare instalatie nocturna elba Page 08

Contract proiectare instalatie nocturna elba Page 09

Contract proiectare instalatie nocturna elba Page 10

 

 

 

 


 

Descarcă PDF

File name: Contract-proiectare-instalatie-nocturna-elba.pdf

1270 84

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL