PRIMĂRIA

2016 - ELBA - Somatie de plata

SOMATIE DE PLATA

A vand în vedere ca:

- ELBA-COM S.A. si-a îndeplinit obligatiile asumate fata de PRIMARIA COM. DUDESTII VECHI, întocmai si la timp;

- PRIMARIA COM. DUDESTII VECHI nu a achitat, in totalitate, contravaloarea lucrarilor executate si scadente la plata;

- in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare precum si cele contractuale, ELBA-COM S.A. este indreptatita la calcularea si facturarea penalitatilor de intarziere la suma scadenta si neachitata la termen;

în conformitate cu dispozitiile art. 1014 din codul de procedura civila,

va punem in vedere si va solicitam sa achitati debitele restante la data prezentei, in cuantum de:

  • 14.466,47 euro, in baza contractului nr. 7874/30.10.2013,avand ca obiect "Proiectare instalatie de nocturna stadion "HRISTO STOlCHKOV' din localitatea Dudestii Vechi";
  • 40.878,66 euro, in baza contractului nr.1024/19.03.2014, avand ca obiect "lnstalatie de nocturna stadion "HRISTO STOTCHKOV' din localitatea Dudestii Vechi";
  • 62.893,74 lei, factura nr. 1064458/31.01.2014 emisa in baza contractului nr. 7843/18.11.2011 "Inchiriere produse iluminat festiv";
  • 2.647,69 lei, factura nr. 1089098/13.06.2016 reprezentand lucrari de reparatii noctura, in baza comenzii nr. 2138/17.05.2016,

în termen de 15 zile de la primirea acestei notificari, in contul ELBA-COM S.A.

In caz contrar ne rezervam dreptul de a emite facturile de penalitati la care suntem indreptatiti si de a va actiona in justitie pentru recuperarea debitelor restante precum si a oricaror daune interese si/sau penalitatilor aferente, solicitand obligarea PRIMARIA COM. DUDESTII VECHI si la plata tuturor taxelor, onorariilor si a cheltuielilor de judecata si a celor aferente executarii silite, alaturi de debitul datorat.

......

 

Somatie elba Page 1

 

Somatie elba Page 2

Somatie elba Page 3

Somatie elba Page 4

Somatie elba Page 5

  

Descarcă PDF

File name: Somatie_elba.pdf

1136 118

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL