PRIMĂRIA

2015 - Cavadini Construct - Contract de reparaţii drumuri prin pietruire

Articolul 2 - Obiectul contractului

2.1 Executantul se obligă să realizeze obiectivul de investiţii „Reparaţii drumuri prin pietruire, com. Dudeştii Vechi, jud. Timiş" - deviz nr. 784518

2.2 Sectorul de drum care urmează să fie reabilitat are o lungime de 2,8 km (DJ 682 - Colonia Bulgară) + parcare. Laţimea drumului este de 4 m iar stratul de piatră care urmează să fie aplicat va avea o grosime medie de 10 cm.

2.3 Beneficiarul se obliga să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

Articolul 3 - Preţul serviciilor. modalităţi de plată

3.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea prezentului contract este de 387.829, 58 lei, TV A inclus.(treisuteoptzecisisaptemiioptsutedouazecisinouăleisicincizecisioptbani)

3.2 Preţul contractului poate fi ajustat de comun acord, în baza unor note justificative ale executantului.

 

 

Contract executie lucrari Reparatii DJ682 Colonia Bulgara Page 1

 

Contract executie lucrari Reparatii DJ682 Colonia Bulgara Page 2

Contract executie lucrari Reparatii DJ682 Colonia Bulgara Page 3

 Contract executie lucrari Reparatii DJ682 Colonia Bulgara Page 4

 

Descarcă PDF

File name: Contract-executie-lucrari-Reparatii-DJ682-Colonia-Bulgara.pdf

708 118

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL