PRIMĂRIA

2016 - Ambient Performer - Certificate performanta energetica cladiri

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Prestatorul se obligă să efectueze:

Întocmirea Certificatelor de Performanţă Energetică pentru următoarele clădiri ale instituţiilor publice ale Comunei Dudeştii Vechi:

  1. Primăria Dudeştii Vechi 391,24 mp
  2. Căminul Cultural Dudeştii Vechi 711,31 mp
  3. Şcoală clasele I-IV Dudeştii Vechi 1140 mp
  4. Şcoală clasele V-VIII Dudeştii Vechi 763,47 mp
  5. Grădiniţă Dudeştii Vechi 840 mp
  6. Liceul clasele IX-XII Dudeştii Vechi 932 mp
  7. Sala Sport Dudeştii Vechi 360,04
  8. Căminul Cultural Cheglevici 328 mp

Total estimat 5466,06 mp 2,4 lei/mp 13.118,54 lei

AMBIENT PERFORMER S.R.L. nu este plătitoare de TVA. Cod CPV 71314300-5-Servicii de consultanţă În eficienţa energetică (Rev.2).

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit În prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Preţul contractului

5.1. - Preţul convenit pentru Îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor este de 2,4 lei pe metru pătrat de clădire certificată, suprafaţă desfăşurată(5466,06 mp x 2,4 lei/mp = 13.118,54 lei).

6. Durata contractului

6.1. - Durata prezentului contract este de 30 zile de la data semnării contractului.

 

 

Certificate Energetice Page 1

 

Certificate Energetice Page 2

Certificate Energetice Page 3

 Certificate Energetice Page 4

 

Descarcă PDF

File name: Certificate_Energetice.pdf

622 169

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL