PRIMĂRIA

„Proiect integrat privind înființarea rețelei de canalizare și a stației de epurare în satele – Pordeanu, Cheglevici și Beba Veche, înființarea și, respectiv, modernizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în satele – Pordeanu și Cheglevici, modernizarea și dotarea Căminelor Culturale din satele – Pordeanu și Dudeștii Vechi, înființarea și dotarea centrului de asistență după programul școlar, de tip after school, în Dudeștii Vechi, precum și modernizarea infrastructurii rutiere din comunele Beba Veche și Dudeștii Vechi, județul Timiș” - Proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 3.2.2.


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL