PRIMĂRIA

Proiectul A.D.I. Măsura 322

Index articole

„Proiect integrat privind înființarea rețelei de canalizare și a stației de epurare în satele – Pordeanu, Cheglevici și Beba Veche, înființarea și, respectiv, modernizarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în satele – Pordeanu și Cheglevici, modernizarea și dotarea Căminelor Culturale din satele – Pordeanu și Dudeștii Vechi, înființarea și dotarea centrului de asistență după programul școlar, de tip after school, în Dudeștii Vechi, precum și modernizarea infrastructurii rutiere din comunele Beba Veche și Dudeștii Vechi, județul Timiș” - Proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Măsura 3.2.2.

adid Beneficiarul proiectului: Asociația de dezvoltare intercomunitara Beba Veche – Dudeștii Vechi

Asociația de dezvoltare intercomunitara Beba Veche – Dudeștii Vechi a fost inființată în anul 2009, an în care a și fost depus proiectul, însă finanțarea s-a primit în anul 2015 când s-a semnat contractul de finanțare cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - România.

Membrii Asociației de dezvoltare intercomunitara Beba Veche – Dudeștii Vechi sunt: Comuna Beba Veche și Comuna Dudeștii Vechi

Având în vedere poziția geografică a celor două comune Dudeștii Vechi și Beba Veche, precum și nevoile socio - economice, relativ asemănătoare, a acestora, cele două UAT-uri au hotărât înfiintarea acestei asociații și promovarea, în comun a unui proiect integrat.

Scopul asociație este cooperarea între unitățile administrativ teritoriale membre, în vederea realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare rurală de interes zonal și al furnizării în comun al unor servicii publice.

Prin acest proiect se dorește îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază, de transport, mediu, utilități publice, servicii de sănătate, sociale, educaționale și alte utilități (alimentare cu apă, canalizare, stație de epurare, stație de tratare a apei, drumuri), crearea și dezvoltarea serviciilor sociale pentru populația comunelor asociate, conservarea, protejarea și promovarea patrimoniului cultural local, sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, obținerea de fonduri nerambursabile în vederea îmbunătățirii calității vieții.

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI ESTE DE: 24.021.497 lei, echivalentul a 5.722.810 euro

În comuna Dudeștii Vechi, prin acest proiect se vor realiza urmatoarele obiective de investiții:

  • 6 (șase) kilometri de drum asfaltat în localitarea Dudeștii Vechi;
  • în localitatea Cheglevici se va înființa rețeaua de canalizare care va avea o stație de epurare comună cu localitățile Beba Veche și Pordeanu;
  • se va moderniza toată rețeaua de alimentare cu apă în localitatea Cheglevici;
  • se va dota și vor fi terminate lucrările de modernizare la căminul cultural din Dudeștii Vechi;
  • se va înființa și dota centrul de asistență după programul școlar de tip after school în localiatatea Dudeștii Vechi.

În prezent proiectul se află în faza de licitație publică.


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL