PRIMĂRIA

2018.04.09 Sistemul de control managerial la data de 31 Decembrie 2017

In temeiul prevederilor art.4 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr. l 19/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventive,republicata,cu modoficarile si completarile ulterioare, subsemnatii Bono Cucalan ,in calitate de ordonator de credite al Comunei Dudestii Vechi ,si Diana Pop , in calitate de consultant extern pentru implementarea Controlului Intern Managerial declaram ca, Comuna Dudestii Vechi dispune de un sistem de control intern a carui concepere si aplicare permit conducerii si consiliului de administratie sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale specifice au fost utilizate in conditii de legalitate,regularitate eficacitate,eficienta si economicitate.

Aceasta declaratie se intemeiaza pe o apreciare realista ,corecta completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern al Comunei Dudestii Vechi formulate in baza autoevaluarii acesteia.

 Pentru vizualiza raportul, descărcați documentul în format PDF din legătura de mai jos:

Descarcă PDF

Download Now

File name: 2018-04-Raport-asupra-sistemului-de-control-la-data-de-31-12-2017.pdf

238 28

 


© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL