PRIMĂRIA

Publicat la 08-11-2016 în UrbanismAutorizații Construire2016

Descriere:

Lucrarea propusă constă -Modernizarea unui numar de 9 strazi str.1-9 L-5938, 66m si un sector din drumul DC6 prin imbracaminti asfaltice pe toata lungimea drumului, amenajarea strazilor laterale pe o lungime de 15 m, reamenajarea si curatirea santurilor de scurgere a apelor, marcaje si indicatoare, amenajare parcare 50 locuri, amenajarea acceselor la proprietati pe strada 5

Pe imobilul - teren şi/sau construcţii - situate în judeţul Timiş, comuna Dudeştii Vechi, localitatea Dudeştii Vechi, cod poştal 307150, stazi comunale -Domeniul public din intravilanul localităţii.

Carte funciară Nr. , Dudeştii Vechi, fişa bunului imobil - sau nr. cadastral / nr. topografic

--------------------

Valoare:

5.463.928 Ron.

1318 hits
© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL