Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sfinții Prietenii Noștrii 2019

Žuvota ij idna čudésa

 

Kaćétu s nekolku gudini napreć ij imál ubičáj da dvádeti sistrite ud reda na Sv. Joza  inekolku kalugjere frančiškáne da zanimávat  dicáta ud náštu sélu, preku letnata vakánca,taze gudina

guspudáre  Páli Velčov, profesor  Šebi Kukov, profesor Kámeliá Kukov, profesor  Marijka Lucaci i gospugjata Áliná Nedelcu, zágjnu sas nekolkus mládi, 15-25 gudišni ud náštu sélu, sa preprávli idin kámpus za dicáta ud Stár Bišnov i ne sám.Tozi Kámpus se-j imenuval Žuvota ij idna čudésa . Kámpusa ij trájal 5 dene, ud 30 jula du 3 augusta i sreštenijétata sa bli posle pládne ud 4 du 7 saháte. Na tezi sreštenjéta sa zemel del dicá ud 3 gudini du 14 gudini a po-gulemite  sa pumágali, sa bli ánimatore.

Seku denj ij imál idna specifična tema kača : prijatelstvu, dubrustivus, rádus, natura, familja i Guspudin Bog.Céla na toze kámpus ij bil za dicáta da naučati či žuvota détu gu imami ij idin gulem dár ud Dubrija Bog, ij idna gulema čudésa i za tuj nija treba da se rádvami na négu zágjnu sas sate i sas satu ud na okulu námu i taj, da gu cenimi i upázim.

Pukraj nauka na verata , ij imál  i različni igri, pesmi i račni raboti svazani sas temata na dene. Tozi kámpus ni bi mogal da se sastáv biz pomušta na Obštinata  i na Paraćijata ud Stár Bišnov i za tuj zafálem mlogu na Guspudin  parok Velčov Pérku i na guspudár birov Cucalan Bono.

Se nadevami či sate dicá sa se useštel hubeve, či sa si ujáknali verata i ,sas božjata pomuš ,da se vidimi na novu sincata, dugudin.

 

Distribuie