Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț intenție vânzare/închiriere/concesionare imobile

Pentru persoane fizice/juridice Comuna Dudeștii Vechi intenționează să scoată la licitație pentru vânzare/închiriere/concesionare mai multe imobile (parcele de teren intravilan/extravilan libere și case de stat vechi cu terenul aferent) situate în cele 3 localități componente – Dudeștii Vechi, Cheglevici, Colonia Bulgară. Numărul de imobile scoase la licitație va fi în funcție de numărul/destinația solicitărilor. Pentru cumpărare/închiriere/concesionare teren liber, Dosarul solicitantului va conține următoarele acte: scrisoare de intenție (fără acte de identitate, doar datele complete ale solicitantului – nume, adresă, tel. contact, email, tipul solicitării, suprafața minimă/maximă de teren solicitată, localitatea solicitată – una din cele 3, sau localitățiile solicitate și ordinea de preferință, scopul solicitării – ex: utilizare rezidențială în intravilan – construirea casă familială; utilizări nerezidențiale – exploatare teren arabil/pășune/bălți, construcții industriale/comerciale/etc.); memoriu tehnic și acte justificative doar pentru activitățile nerezidențiale. Pentru cumpărare case de stat cu teren aferent chiriașul va trimite o cerere (cu datele complete ale solicitantului – nume, adresă, tel. contact, email), copii după ultima chitanță de chirie și acte de identitate.

În acest sens, până la data de 15.05.2021, așteptăm solicitările formulate în scris de către persoanele interesate, care vor fi depuse la Registratura Primăriei, sau vor fi trimise pe adresa primaria@dudestii-vechi.ro , cu semnătură lizibilă, sau cu semnătură digitală certificată. Pentru corespondența pe email vor fi luate în considerare doar cererile complete cu documentele scanate (nu vor fi luate în considerare documentele fotografiate).

Distribuie