Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț legea 15/2003

Pentru tinerii cu domiciliul în Comuna Dudeștii Vechi cu vârsta între 18-35 ani care solicită teren în folosință gratuită pentru construire casă familială, Comuna Dudeștii Vechi intenționează să ofere în folosință gratuită (conform L15/2003 actualizată) mai multe parcele de teren intravilan libere, situate în cele 3 localități componente – Dudeștii Vechi, Cheglevici, Colonia Bulgară. Numărul de parcele alocate pentru folosință gratuită va fi în funcție de numărul solicitărilor. Dosarul solicitantului va conține următoarele acte: cerere (cu datele complete ale solicitantului – nume, adresă, tel. contact, email și suprafața minimă/maximă de teren solicitată) conform Anexei 2 din Norma de aplicare din 29.07.2003 la L15/2003, copie certificat de naștere, copie carte de identitate, declarație notarială conform art.3, alin.(1) lit.b) din L15/2003 actualizată (identică cu cea de la art.3, alin.(2) lit.c) din Norma de aplicare din 29.07.2003 la L15/2003 actualizată «că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe»), declarație notarială a părinților solicitantului conform art.3, alin.(2) lit.d) din Norma de aplicare din 29.07.2003 la L15/2003 actualizată («că aceștia nu dețin sau că nu au deținut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafață mai mare de 500mp în mediul urban și de 5.000mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul»); declarație-angajament conform solicitărilor proprietarului pentru calendarul investiției (termene de realizare) – casă familială de minim 60 mp.Adc (suprafață desfășurată fără anexe):

  • 9 luni pentru obținere autorizație de construcție și declararea începerii lucrărilor;
  • 10 luni pentru contractare diriginte de șantier și PV de trasare topograf;
  • 11 luni pentru construire împrejmuire pe minim 3 laturi și PV recepție;
  • 12 luni pentru construire branșamente de curent/apă și PV recepție;
  • 15 luni pentru construire fundație casă și PV recepție;
  • 18 luni pentru construire casă la roșu (pereți, tâmplărie, acoperiș) și PV recepție;
  • 24 luni pentru PV recepție definitivă;
  • 30 luni pentru întabulare casă în CF.

Pentru parcelele de teren cu suprafețe mai mari de 1.000 mp care nu se pot dezmembra, se va încheia un contract de concesiune subsecvent pentru suprafața care depășește 1.000 mp.

În acest sens, până la data de 15.05.2021, așteptăm solicitările formulate în scris de către persoanele interesate, care vor fi depuse la Registratura Primăriei, sau vor fi trimise pe adresa primaria@dudeștii-vechi.ro , cu semnătură lizibilă, sau cu semnătură digitală certificată. Pentru corespondența pe email vor fi luate în considerare doar cererile complete cu documentele scanate (nu vor fi luate în considerare documentele fotografiate).

Distribuie