Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunț privind respectarea regulilor de gospodărire comunală

Primăria Comunei Dudeștii Vechi le reamintește cetățenilor obligațiile ce le revin, în conformitate cu prevederile Hotărării Consiliului Local Dudeștii Vechi nr. 41 din 03.08.2015 privind stabilirea unor măsuri referitoare la gospodărirea comunei Dudeştii Vechi.

Dorim să punem accent pe obligația proprietarilor/posesorilor de imobile de a respecta regulile de întreținere a clădirilor și a terenurilor precum și de a întreține spațiile verzi aferente acestora.

În perioada următoare se vor intensifica controalele în ceea ce privește respectarea normelor de curățenie și întreținere a spațiilor verzi și vor fi aplicate sancțiuni acolo unde situația o impune. Conform H.C.L. Dudeștii Vechi nr. 63 din 13.07.2019 taxa specială percepută de către autoritățile locale pentru întreținerea spațiilor în situația în care proprietarul/administratorul imobilelor respective nu își
îndeplineste această obligație este de 100 lei/imobil la care se adaugă amenda contravențională cuprinsă între 200 și 2.500 lei.\
Atașat regăsiți integral hotărârile Consiliului Local Dudeștii Vechi menționate mai sus.

Distribuie