Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dezbatere publică privind Regulamentului de organizare si funcționare a serviciului de salubrizare din judetul Timiș și a Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, COMUNA DUDEȘTII VECHI aduce la cunoștință publicului următoarele:

1 – Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare din județul Timiș (revizuit)

2 – Studiul de oportunitate privind necesitate și oportunitatea realizării documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare-transport al deșeurilor municipale și în acordarea asistenței de specialitate pe durata derulării procedurilor de atribuire a contractului aferent Zonei 2 Jimbolia.

Documentele de mai sus pot fi consultate pe site-urile: https://adidtimis.ro/legislatie, www.dudestii-vechi.ro, secțiunea Informații Publice/anunțuri sau la sediul instituției situat în Com. Dudeștii Vechi, nr. 255, jud. Timiș

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată se pot trimite, în perioada 25.05.2020 – 08.06.2020, în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu
privire la pe adresa de email: primaria@dudestii-vechi.ro, prin posta la adresa instituției sau prin depunerea directa la registratura instituției.

 

Distribuie