Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dezbatere publica regulament privind eliberarea acordului de funcționare, autorizației privind activitatea de alimentație publică și a avizului pentru orarul de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, în comuna Dudeștii Vechi

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, COMUNA DUDEȘTII VECHI aduce la cunoștință publicului următorul Proiect de Hotărâre:

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcționare,   autorizației privind activitatea de alimentație publică  și a avizului pentru orarul de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, în comuna Dudeștii Vechi

 

Proiectul de Hotărâre menționat mai sus poate fi consultat pe site-ul www.dudestii-vechi.ro, secțiunea INFORMAȚII PUBLICE sau la sediul instituției situat în Com. Dudeștii Vechi, nr. 255, jud. Timiș

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată se pot trimite, în perioada 13.05.2020 – 29.05.2020, în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de Hotărâre menționat mai sus pe adresa de email: primaria@dudestii-vechi.ro, prin posta la adresa instituției sau prin depunerea directa la registratura instituției.

Materialele transmise vor purta mențiunea RECOMANDARE LA  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcționare,   autorizației privind activitatea de alimentație publică  și a avizului pentru orarul de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, în comuna Dudeștii Vechi.

 

                                                   Primar                                          Secretar general al comunei

                                           Bono CUCALAN                                                Petru UZUN

 

 

Regulament eliberare autorizatii si acorduri
Distribuie