Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Dudeștii Vechi

Anunț de achizitie pentru obiectivul “Furnizare echipamente de protectie importiva virusului Sars-Cov-2, în cadrul Proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Dudeștii Vechi, Județul Timiș, de gestionare a situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”.

Acest articol a fost editat în noiembrie 28th, 2022 la 01:48 pm

Pentru achizitia echipamentelor de protectie importiva COVID in cadrul proiectului Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Dudeștii Vechi, Județul Timiș, de gestionare a situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2” care au fost prevazute in planul achizitiei ca se vor realiza prin achizitie directa, vom demara o procedura interna prin publicarea unui anunt de publicitate pe site pentru cele 3 tipuri de echipamente:

LOT 1: Viziere pentru profesori – 40 bucati

LOT 2: Manuși de protecție pentru personalul didactic – 14.400 bucati

LOT 3: Nebulizatoare pentru dezinfectare spatii – 24 bucati

Proiect privind bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Dudeștii Vechi pentru anul 2022

Buget 2022 DV – consideratii generale
– bugetul pe 2022 al comunei noastre DV este un buget al investitiilor si al dezvoltarii, fara a neglija si celelalte activitati care trebuie adresate
– este cel mai mare buget anual al comunei noastre de pana acum, 44.7 mil RON
– ca si comparatie, in anul 2016 cand am preluat administrarea comunei, am avut un buget de 6.6 mil RON, din care investitiile au fost aproape de 0. Treptat, prin atragere de fonduri pe proiecte, am ajuns sa crestem bugetul, astfel ca in 2020 am realizat 22.4 mil RON, iar in 2021 am realizat 26.6 mil RON
– Bugetul 2022 prevede sume pt investitii 83%,
– functionarea este de doar 17%
– salariile administratiei reprezinta 18% din bugetul de functionare sau 3.25% din total buget (incluzand investitiile)
Acoperim prin executie lucrari toate proiectele majore de care comunitatea are nevoie, in afara deocamdata raman asfaltarea strazilor, proiect depus pe Anghel Saligny, in stadiul de evaluare inca
– cheltuielile de functionare sunt aduse la minimum, investitiile fiind prioritare
– gradul de incasare al taxelor si impozitelor este mic in ultimii 2 ani (aprox 55-60%), probabil si datorita pandemiei, restantele de pe anul trecut depasesc 1.5 mil RON, bani pe care, nefiind executati, nu ii aloca in buget – vor fi introdusi pe parcursul anului, dupa ce se incaseaza sumele trimise prin titlurile executorii. Acesti bani, incasati, vor ajuta atat la partea de functionare, cat si la proiecte.
Proiect Buget Local Comuna Dudestii Vechi

Anunț intenție vânzare/închiriere/concesionare imobile

Pentru persoane fizice/juridice Comuna Dudeștii Vechi intenționează să scoată la licitație pentru vânzare/închiriere/concesionare mai multe imobile (parcele de teren intravilan/extravilan libere și case de stat vechi cu terenul aferent) situate în cele 3 localități componente – Dudeștii Vechi, Cheglevici, Colonia Bulgară. Numărul de imobile scoase la licitație va fi în funcție de numărul/destinația solicitărilor. Pentru cumpărare/închiriere/concesionare teren liber, Dosarul solicitantului va conține următoarele acte: scrisoare de intenție (fără acte de identitate, doar datele complete ale solicitantului – nume, adresă, tel. contact, email, tipul solicitării, suprafața minimă/maximă de teren solicitată, localitatea solicitată – una din cele 3, sau localitățiile solicitate și ordinea de preferință, scopul solicitării – ex: utilizare rezidențială în intravilan – construirea casă familială; utilizări nerezidențiale – exploatare teren arabil/pășune/bălți, construcții industriale/comerciale/etc.); memoriu tehnic și acte justificative doar pentru activitățile nerezidențiale. Pentru cumpărare case de stat cu teren aferent chiriașul va trimite o cerere (cu datele complete ale solicitantului – nume, adresă, tel. contact, email), copii după ultima chitanță de chirie și acte de identitate.

În acest sens, până la data de 15.05.2021, așteptăm solicitările formulate în scris de către persoanele interesate, care vor fi depuse la Registratura Primăriei, sau vor fi trimise pe adresa primaria@dudestii-vechi.ro , cu semnătură lizibilă, sau cu semnătură digitală certificată. Pentru corespondența pe email vor fi luate în considerare doar cererile complete cu documentele scanate (nu vor fi luate în considerare documentele fotografiate).

Anunț legea 15/2003

Pentru tinerii cu domiciliul în Comuna Dudeștii Vechi cu vârsta între 18-35 ani care solicită teren în folosință gratuită pentru construire casă familială, Comuna Dudeștii Vechi intenționează să ofere în folosință gratuită (conform L15/2003 actualizată) mai multe parcele de teren intravilan libere, situate în cele 3 localități componente – Dudeștii Vechi, Cheglevici, Colonia Bulgară. Numărul de parcele alocate pentru folosință gratuită va fi în funcție de numărul solicitărilor. Dosarul solicitantului va conține următoarele acte: cerere (cu datele complete ale solicitantului – nume, adresă, tel. contact, email și suprafața minimă/maximă de teren solicitată) conform Anexei 2 din Norma de aplicare din 29.07.2003 la L15/2003, copie certificat de naștere, copie carte de identitate, declarație notarială conform art.3, alin.(1) lit.b) din L15/2003 actualizată (identică cu cea de la art.3, alin.(2) lit.c) din Norma de aplicare din 29.07.2003 la L15/2003 actualizată «că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe»), declarație notarială a părinților solicitantului conform art.3, alin.(2) lit.d) din Norma de aplicare din 29.07.2003 la L15/2003 actualizată («că aceștia nu dețin sau că nu au deținut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafață mai mare de 500mp în mediul urban și de 5.000mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul»); declarație-angajament conform solicitărilor proprietarului pentru calendarul investiției (termene de realizare) – casă familială de minim 60 mp.Adc (suprafață desfășurată fără anexe):

  • 9 luni pentru obținere autorizație de construcție și declararea începerii lucrărilor;
  • 10 luni pentru contractare diriginte de șantier și PV de trasare topograf;
  • 11 luni pentru construire împrejmuire pe minim 3 laturi și PV recepție;
  • 12 luni pentru construire branșamente de curent/apă și PV recepție;
  • 15 luni pentru construire fundație casă și PV recepție;
  • 18 luni pentru construire casă la roșu (pereți, tâmplărie, acoperiș) și PV recepție;
  • 24 luni pentru PV recepție definitivă;
  • 30 luni pentru întabulare casă în CF.

Pentru parcelele de teren cu suprafețe mai mari de 1.000 mp care nu se pot dezmembra, se va încheia un contract de concesiune subsecvent pentru suprafața care depășește 1.000 mp.

În acest sens, până la data de 15.05.2021, așteptăm solicitările formulate în scris de către persoanele interesate, care vor fi depuse la Registratura Primăriei, sau vor fi trimise pe adresa primaria@dudeștii-vechi.ro , cu semnătură lizibilă, sau cu semnătură digitală certificată. Pentru corespondența pe email vor fi luate în considerare doar cererile complete cu documentele scanate (nu vor fi luate în considerare documentele fotografiate).