Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Anunturi

Dezbatere publică privind Regulamentului de organizare si funcționare a serviciului de salubrizare din judetul Timiș și a Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, COMUNA DUDEȘTII VECHI aduce la cunoștință publicului următoarele:

1 – Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare din județul Timiș (revizuit)

2 – Studiul de oportunitate privind necesitate și oportunitatea realizării documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare-transport al deșeurilor municipale și în acordarea asistenței de specialitate pe durata derulării procedurilor de atribuire a contractului aferent Zonei 2 Jimbolia.

Documentele de mai sus pot fi consultate pe site-urile: https://adidtimis.ro/legislatie, www.dudestii-vechi.ro, secțiunea Informații Publice/anunțuri sau la sediul instituției situat în Com. Dudeștii Vechi, nr. 255, jud. Timiș

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată se pot trimite, în perioada 25.05.2020 – 08.06.2020, în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu
privire la pe adresa de email: primaria@dudestii-vechi.ro, prin posta la adresa instituției sau prin depunerea directa la registratura instituției.

 

Anunț privind respectarea regulilor de gospodărire comunală

Primăria Comunei Dudeștii Vechi le reamintește cetățenilor obligațiile ce le revin, în conformitate cu prevederile Hotărării Consiliului Local Dudeștii Vechi nr. 41 din 03.08.2015 privind stabilirea unor măsuri referitoare la gospodărirea comunei Dudeştii Vechi.

Dorim să punem accent pe obligația proprietarilor/posesorilor de imobile de a respecta regulile de întreținere a clădirilor și a terenurilor precum și de a întreține spațiile verzi aferente acestora.

În perioada următoare se vor intensifica controalele în ceea ce privește respectarea normelor de curățenie și întreținere a spațiilor verzi și vor fi aplicate sancțiuni acolo unde situația o impune. Conform H.C.L. Dudeștii Vechi nr. 63 din 13.07.2019 taxa specială percepută de către autoritățile locale pentru întreținerea spațiilor în situația în care proprietarul/administratorul imobilelor respective nu își
îndeplineste această obligație este de 100 lei/imobil la care se adaugă amenda contravențională cuprinsă între 200 și 2.500 lei.\
Atașat regăsiți integral hotărârile Consiliului Local Dudeștii Vechi menționate mai sus.

Dezbatere publica regulament privind eliberarea acordului de funcționare, autorizației privind activitatea de alimentație publică și a avizului pentru orarul de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, în comuna Dudeștii Vechi

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, COMUNA DUDEȘTII VECHI aduce la cunoștință publicului următorul Proiect de Hotărâre:

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcționare,   autorizației privind activitatea de alimentație publică  și a avizului pentru orarul de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, în comuna Dudeștii Vechi

 

Proiectul de Hotărâre menționat mai sus poate fi consultat pe site-ul www.dudestii-vechi.ro, secțiunea INFORMAȚII PUBLICE sau la sediul instituției situat în Com. Dudeștii Vechi, nr. 255, jud. Timiș

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată se pot trimite, în perioada 13.05.2020 – 29.05.2020, în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de Hotărâre menționat mai sus pe adresa de email: primaria@dudestii-vechi.ro, prin posta la adresa instituției sau prin depunerea directa la registratura instituției.

Materialele transmise vor purta mențiunea RECOMANDARE LA  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de funcționare,   autorizației privind activitatea de alimentație publică  și a avizului pentru orarul de funcționare pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț și servicii de piață, în comuna Dudeștii Vechi.

 

                                                   Primar                                          Secretar general al comunei

                                           Bono CUCALAN                                                Petru UZUN

 

 

Regulament eliberare autorizatii si acorduri