Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Dudeștii Vechi, Județul Timiș, de gestionare a situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2

Comuna Dudeștii Vechi anunță implementarea proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Dudeștii Vechi, Județul Timiș, de gestionare a situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2

Beneficiar UAT Comuna Dudeștii Vechi aduce la cunoștința publicului implementareaproiectului cu titlul „Consolidarea capacității unităților de învățământ preuniversitar dinComuna Dudeștii Vechi, Județul Timiș, de gestionare a situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”, cod SMIS 146206, depus în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Obiectivul general este reprezentat de asigurarea echipamentelor si dispozitivelor necesareelevilor si cadrelor didactice in vederea protejarii sanatatii acestora, păstrării unei igiene corespunzatoare si pentru a limita raspandirea virusului SARS-CoV-2 in comunitate.
Obiectivele specifice îndeplinite ale proiectului sunt următoarele:
1. Asigurarea unui numar de 80.100 masti de protectie pentru 498 de elevi si 36 cadre didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Dudeștii Vechi
2. Asigurarea unui numar de 40 de viziere de protectie pentru cadrele didactice
3. Dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Dudeștii Vechi cu 5340 litri dezinfectant de maini pentru elevi si cadre didactice.
4. Dotarea unitatilor de invatamant de pe raza comunei Dudestii Vechi cu 2500 litri dezinfectant de suprafete pentru igienizarea spatiilor aferente acestor unitati de invatamant.
5. Asigurarea unui numar de 14.400 bucati (7200 perechi) de manusi pentru cadrele didactice care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de invatamant din comuna Dudestii Vechi
6. Asigurarea unui grad ridicat de protectie a elevilor si cadrelor didactice impotriva infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si, totodata, asigurarea conditiilor necesare pentru limitarea infectarii si transmiterii virusului SARS-CoV-2 intre participantii la activitatea didactica (elevi si cadre didactice), dar si in comunitatile din care acestia provin.
7. Depunerea proiectului urmata de implementarea acestuia.8. Promovarea proiectului si realizarea activitatii de informare cu privire la acesta.
9. Realizarea unui raport de audit al proiectului.
În urma implementării proiectului, se asigură echipamentele si dispozitivele necesare elevilor si cadrelor didactice in vederea protejarii sanatatii acestora, păstrării unei igiene corespunzatoare si limitării răspândirii virusului SARS-CoV-2 în comunitate.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului sunt:
1. Cei 498 de elevi si cele 36 cadre didactice au la dispoziție mastile de protectie necesare, in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii si de limitare a raspandirii virusului.
2. Cele 36 cadre didactice au la dispoziție viziere de protectie reutilizabile in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii si de limitare a raspandirii virusului.
3. Unitatea de invatamant preuniversitar de stat Liceul Teoretic „Sfintii Kiril si Metodii” Dudestii Vechi, incluzand cele 3 subunitati ale acesteia, este dotata cu 5.340 litri dezinfectant de maini pentru elevii si cadrele didactice care isi desfasoara activitatea, in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii si de limitare a raspandirii virusului.
4. Unitatea de invatamant preuniversitar de stat Liceul Teoretic „Sfintii Kiril si Metodii” Dudestii Vechi a fost dotata cu 2.500 litri dezinfectant de suprafete pentru igienizarea spatiilor aferente.
5. Cele 36 de cadre didactice au la dispoziție manusile necesare, in vederea asigurarii unui grad sporit de protectie impotriva infectarii si de limitare a raspandirii virusului.
6. A fost realizată depunerea si implementarea proiectului.
7. Au fost asigurate dotarile si echipamentele necesare în contextul gestionarii crizei COVID 19.
8. Au fost asigurate acțiunile obligatorii privind promovarea si informarea pentru proiectele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuala.
9. A fost realizată pista de audit si documentele aferente proiectului au fost certificate de catre un auditor independent (printr-un raport de audit).

Valoarea totală a proiectului este de: 569,148.92 lei
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare este de: 568,033.92 lei
Valoare finanțare nerambursabilă din FEDR: 568,033.92 lei

Data semnării contractului de finanțare: 20.04.2022
Data finalizării proiectului: 30.06.2023

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional

Infrastructură Mare 2014-2020

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

e-mail: primaria@dudestii-vechi.ro
tel: 0256.384.104
website: https://dudestii-vechi.ro/

 

Distribuie

Meniu