PRIMĂRIA

Etape și documente necesare pentru obținerea autorizației de construire, pentru construcții cu destinația de locuință

ETAPA I - Obținerea certificatului de urbanism:

Acte necesare:

 • cerere tip
 • extras de carte funciară
 • copie act de identitate al proprietarului (cel înscris în C.F.).
 • ridicare topo (întocmită de un topometrist autorizat
 • dovada achitării taxei pentru emiterea certificatului de urbanism.

ETAPA II - Obținerea autorizației de construire

Acte necesare:

- documentație D.T.A.C. – trebuie să conțină următoarele:

 • Proiect de arhitectură (întocmit și însușit, conform legislației în vigoare)
 1. planșe desenate (plan de situație, plan nivel, fațade, secțiuni, plan învelitoare).
 2. memoriu de prezentare.
 3. deviz estimativ.
 4. dovada de luare în evidență la ordinul arhitecților din românia (conform chitanță)
 • Proiect de rezistență (întocmit, verificat și însușit, conform legislației în vigoare)
 1. planșe desenate - (plan fundații, detalii de armare fundații) - obligatorii
 2. (plan dispunere stâlpișori, plan ceturi și grinzi peste parter, plan armare planșeu, plan centuri și grinzi peste mansardă, plan șarpantă) - opționale
 3. program de control al calității.
 • Avize si acorduri - mediu – obligatoriu -
 1. acordul Inspectoratului de Stat în Construcții –
 2. apă, canal, salubritate. ( se obține de la primărie) –
 3. enel – după caz. 68,20 lei (se obține de la enel)
 4. romtelecom.
 5. deținătorii rețelelor de fibră optică din zonă.
 6. extras de carte funciara, actualizat la zi -
 7. altele.
 • Studiu geotehnic
 • Ridicare topo (vizată de O.C.P.I.), cea din faza pentru obținerea certificatului de urbanism.
 • Dovada achitării taxei pentru emiterea autorizației de construire, 0,5% din valoarea lucrărilor.

© 2016 Primăria Dudeștii Vechi. DPL